Kvinne i rullestol på gangvei

Slik reduseres utenforskapet med 50 prosent

Det som holder funksjonshemmede utenfor utdanning, arbeidsliv og annen samfunnsdeltakelse, er mangelen på riktig assistanse.

Signer BPA-oppropet Bedre BPA nå